Ik beging een verkeersovertreding

Wanneer u een verkeersovertreding beging betekent dit niet noodzakelijk dat u meteen wordt gedagvaard voor de politierechtbank. In sommige gevallen ontvangt u een voorstel tot onmiddellijk inning of een minnelijke schikking. Wanneer u hiermee niet akkoord bent onderzoeken wij of een betwisting enige kans op slagen heeft.

Wanneer u bent gedagvaard bezorgt u ons best zo spoedig mogelijk kopie van de dagvaarding. Dit kan u eenvoudig doen via onze website.

 

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan moet u de advocatenkosten niet zelf betalen. Veelal zit in uw autoverzekering automatisch rechtsbijstand inbegrepen. In dat geval betaalt uw verzekeringsmaatschappij de advocatenkosten. Wij gaan dit voor u na en contacteren uw makelaar.

 

Vanuit onze jarenlange ervaring gaan wij na of er juridische en/of feitelijke elementen zijn die in uw voordeel spelen. Wij vragen steeds kopie op van het strafdossier, zodat wij voorafgaand aan de zitting over alle noodzakelijke informatie beschikken voor een optimale verdediging van uw belangen.

Wanneer u geen schuld treft, vragen wij de vrijspraak. Maar zelfs wanneer u schuldig bent biedt onze bijstand een grote meerwaarde: wij lichten steeds zeer nauwkeurig de context toe waarin u de overtreding beging en trachten de politierechter aan de hand van verzachtende omstandigheden te overtuigen om een zo mild mogelijke straf op te leggen. Afhankelijk van de omstandigheden en uw strafrechtelijk verleden (het ‘strafblad’ in de volksmond) kan er bijvoorbeeld een straf met uitstel worden gevraagd.

Wanneer u niet akkoord gaat met de opgelegde straf door de politierechter, kan u steeds in beroep gaan bij de Correctionele Rechtbank. Wij gaan steeds na of dit enige kans op slagen heeft. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij dit bijzonder accuraat inschatten.

 

Kan ik zelf beslissen wanneer het rijverbod doorgaat?
Wanneer gaat mijn rijverbod in?
Ik heb positief geblazen. Wat is het verschil tussen dronkenschap en intoxicatie?
Dien ik steeds persoonlijk te verschijnen voor de politierechter?
Ik ben veroordeeld zonder dat ik aanwezig op de rechtbank. Wat nu?
Kan de geldboete waartoe ik veroordeeld ben in schijven betalen?
Ik ben ergens tegen gereden. Mag ik zomaar wegrijden?

Ik ben betrokken bij een verkeersongeval

Ongeacht of u schadeveroorzaker of slachtoffer bent van een verkeersongeval is het belangrijk dat u onmiddellijk nadien voldoende bewijs verzamelt over de exacte omstandigheden van het ongeval.

Een nauwkeurig en volledig ingevuld Europees Aanrijdingsformulier is van essentieel belang. Erken nooit zomaar uw eventuele fout. U kan op deze verklaring immers niet zomaar terugkomen. Bij ernstige betwisting met uw tegenpartij(en) is het aangewezen om de politie te verwittigen.

Het spreekt voor zich dat verklaringen van getuigen en foto’s die u nam na het ongeval ook bewijswaarde hebben. Vergeet daarom zeker niet voldoende foto’s te nemen en de volledige identiteit van eventuele getuigen te noteren.

U dient bovendien onmiddellijk contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar of -maatschappij.

De verzekeringsmaatschappijen van de partijen trachten in eerste instantie tot een minnelijke oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt, of u niet akkoord bent met het voorstel, is het aangewezen om ons te contacteren. Het is aanbevolen om niet zomaar elk voorstel van uw verzekeringsmaatschappij te aanvaarden.

Wij evalueren ieder voorstel en geven u een nauwkeurig advies, ongeacht of u schadeveroorzaker of slachtoffer bent. Onze jarenlange ervaring maakt dat wij dit accuraat kunnen inschatten.

Als blijkt dat een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoort, staan wij u bij om via de rechtbank uw belangen te verdedigen. Wij garanderen u een nauwgezette opvolging waarbij u steeds op de hoogte blijft van de stand van zaken. In de rubriek dossierstand op onze website kan u 24/7 uw dossier raadplegen.

 

Jo Van Overberghe advocaten

Kapellestraat 2 bus 1
9800 Deinze
T: +32 9 380 16 72

[/db_pb_map_pin]

BEL ONS


+32 9 380 16 72

Kapellestraat 2 bus 1

 

9800 Deinze