Privacy Verklaring

Belang van persoonsgegevensbescherming

Bij Jo Van Overberghe advocaten hechten we veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons meedeelt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden bij ons verwerkt conform de actueel geldende wetgeving en dewelke vanaf 25 mei 2018 volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort ‘AVG’ maar ook “GDPR’ genoemd) in heel Europa van kracht is. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

Met opmerkingen of vragen omtrent het thema persoonsgegevensbescherming kan u altijd terecht op ons kantoor te 9800 Deinze, Jo Van Overberghe advocaten, Kapellestraat 2 bus 1 en op het telefoonnummer 09/380.16.72 en op het emailadres advocaat@jovanoverberghe.be.

Deze bescherming geldt binnen de on- en offlineactiviteiten van Jo Van Overberghe advocaten. De functionaris voor gegevensbescherming van Jo Van Overberghe advocaten  is bereikbaar op het bovengenoemde adres, telefoonnummer en emailadres.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

gegevensverwerking bij de klantenadministratie en dienstverlening

Wanneer u klant wordt bij ons, verwerken we de door u meegedeelde persoonsgegevens enkel in onze klanten- en dossieradministratie en bij onze dienstverlening.

gegevensverwerking voor communicatieve doeleinden

Uw telefoonnummer en/of uw mailadres verwerken we enkel voor communicatieve doeleinden tussen u en ons en nooit zullen wij deze gegevens overmaken aan derden behoudens bv. aan de gerechtsdeurwaarder en rechtbanken en andere dossiergerelateerde contacten indien noodzakelijk voor de behandeling van uw dossier en uw belangen. Wij wisselen geen gegevens uit buiten de Europese Unie tenzij noodzakelijk voor uw dossier en belang;

inloggen op onze website

Indien u wenst, kan u zich inloggen op onze website, rubriek dossierstand, met de gegevens die u, nadat u klant bent geworden,  op uw specifieke aanvraag van ons krijgt .

Hoe kan u onder meer controle uitoefenen op uw persoonsgegevens en wat zijn uw rechten?

U hebt het recht op inlichtingen over uw persoonsgegevens.

U kan een correctie, aanvulling of schrapping van uw persoonsgegevens vragen.

U kan een klacht indienen bij de Privacy Commissie indien u meent dat uw gegevens door ons foutief worden verwerkt.

U kan de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken.

Uw gegevens houden wij bij zolang dit nodig is voor de dossierbehandeling en onze wettelijke aansprakelijkheidstermijn.

Alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen worden of zijn genomen om steeds compliant te zijn.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

 

Deinze 24.05.2018

BEL ONS


+32 9 380 16 72

Kapellestraat 2 bus 1

 

9800 Deinze