Huren en Verhuren

Ik ben huurder

 

Als huurder van een pand kan u geconfronteerd worden met een verhuurder die geen oren heeft naar uw klachten of opmerkingen. Denk maar aan vochtproblemen, grote herstellingen die uitblijven, een defecte verwarming, enz.

U hoeft niet bij de pakken te blijven zitten: wij zoeken samen met u naar een passende oplossing voor uw probleem.

Een verzoeningsprocedure bij de Vrederechter kan nuttig zijn: de vrederechter zal via bemiddeling proberen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Wanneer de minnelijke weg geen soelaas brengt kunnen wij een gerechtelijke procedure opstarten waarbij de verhuurder wordt gedwongen om zijn contractuele verplichtingen na te leven.

 

Denk eraan dat u uw huurovereenkomst niet te allen tijde kosteloos kan opzeggen. De wet bepaalt opzeggingstermijnen en –vergoedingen die u als huurder steeds dient te respecteren. Verlaat uw huurpand dus niet halsoverkop en vraag zo nodig ons advies.

 

Ik ben verhuurder

 

Vermijd latere problemen met uw huurder:  ga voor een op maat gemaakt huurcontract. Hoe duidelijker de  huurovereenkomst, hoe minder problemen.

Ons kantoor helpt u daarbij. Vanuit onze ervaring weten wij exact waar de klemtonen dienen te liggen.  Immers, een handelspand of garage is geen appartement. Een pop-up winkel is geen gewone handelshuur enzovoort…

Wij zorgen ervoor dat uw huurovereenkomst voldoet aan alle wettelijke vereisten.

 

Vergeet uw huurovereenkomst niet te registreren . Zo niet, riskeert u dat de huurder het pand zomaar kan verlaten zonder dat hij enige opzegtermijn of –vergoeding dient te respecteren.

 

Wanneer uw huurder voor problemen zorgt bieden wij u de nodige bijstand en advies. Wij gaan voor een kordate aanpak van het probleem en manen steeds de huurder aan om zijn verplichtingen na te komen.

Indien de huurder hieraan geen gevolg geeft, is een procedure voor de Vrederechter onvermijdelijk en nemen wij onmiddellijk actie. Via een verzoekschrift kunnen wij o.m. achterstallige huurgelden en huurschade invorderen en/of de huurder uitzetten. Uiteraard vragen wij steeds de vrijgave van de huurwaarborg in uw voordeel.

 

Vergeet bij aanvang van de huurovereenkomst niet een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te maken dewelke door de huurder dient te worden ondertekend. Foto’s van uw pand zijn daarbij onontbeerlijk.
Wanneer er naderhand problemen zijn bij het einde van de huur, kan u steeds op dit document terugvallen.

 

  • Mijn huurder betaalt niet of veroorzaakt overlast. Welke stappen kan ik ondernemen om hem uit mijn pand te zetten?
  • Wat kan ik doen als mijn huurder mijn pand (heeft) beschadigt (d) ?
  • Is mijn pand geschikt om te verhuren conform de wet?
  • Mijn huurder is overleden. Hoe kan ik het pand zo snel mogelijk terug verhuren?
  • Een woningonderzoek?! Wat nu?

Jo Van Overberghe advocaten

Kapellestraat 2 bus 1
9800 Deinze
T: +32 9 380 16 72

[/db_pb_map_pin]

BEL ONS


+32 9 380 16 72

Kapellestraat 2 bus 1

 

9800 Deinze