Wettelijke & Feitelijke samenleving

  Bescherming van de samenwonenden, hoe wat, erfrecht, beter dan gewoon samenwonen…

 • Tontine, beding van aanwas
 • Indien u feitelijk (lees: zonder *) samenwoont is dit een gevaarlijke situatie. U kan uit de woning gezet worden etc…

Waarom zou ik kiezen voor wettelijke samenwoning?    

Echtscheiding

Uit de echt scheiden hoeft niet steeds een jarenlange procedurestrijd te worden waar de kinderen in meegesleurd worden. Wij bekijken steeds wat de snelste weg is en stimuleren partijen om tot een gezamenlijk akkoord te komen. Zo kan een lange procedure voor de rechtbank worden vermeden.

Wanneer een minnelijke regeling evenwel niet tot de mogelijkheden behoort, staan wij u gedurende de volledige procedure kordaat bij zodat úw belangen en die van uw kinderen steeds voorop staan.

Ook na de echtscheiding zorgen wij ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. De verdeling van het huwelijksvermogen loopt immers niet altijd van een leien dakje. Ook wanneer de tussenkomst van een notaris nodig blijkt staan wij u bij.

***

Uit de echt scheiden roept tal van vragen op. Zowel voor, na, als tijdens de echtscheiding begeleiden wij u en beantwoorden wij al uw vragen die een echtscheidingsprocedure oproept.

 • Hoe kan ik zo snel mogelijk uit de echt scheiden?

  Moet een echtscheiding altijd via de rechtbank?

 Neen. Indien u beiden akkoord bent over alle aspecten van de echt scheiding kunnen wij een gezamenlijke overeenkomst opstellen. Wij bekijken of dit kan via eenvoudige notariële akte, of de overeenkomst dient goedgekeurd te worden door de rechtbank.

  Vaak vergeet men dat er tussen ex-echtgenoten ook alimentatie verschuldigd kan zijn. Dit hangt af van o.a. uw inkomsten en de situatie tijdens het huwelijk.
Wij analyseren of u recht hebt op persoonlijk onderhoudsgeld en hoeveel dit kan bedragen.

 Wat als mijn partner weigert uit de echt te scheiden?

 • Wat met de kinderen? Wie moet er alimentatie betalen?
 • Wie beslist er over de verblijfsplaats van de kinderen?
 • Heeft mijn kind inspraak in de verblijfsregeling?
 • Kan ik in de gezinswoning blijven wonen?
 • Wat met het gemeenschappelijk vermogen? Wie beslist wat aan wie toekomt?
 • Wat met de lening die ik en mijn ex partner tijdens het huwelijk gezamenlijk afbetaalden?
 • Ben ik gehouden om de schulden van mijn ex partner te betalen?
 • Wat als ik samen met mijn ex-partner aandeelhouder of zaakvoerder ben van een vennootschap?

Verblijfsregeling & Alimentatie

Uit elkaar gaan heeft altijd een impact op uw kind(eren). Of u nu getrouwd bent, wettelijk of feitelijk samenwoont, het is steeds aanwezen om een regeling omtrent de kinderen op papierte hebben zodat uw ex-partner zich aan de gemaakte afspraken houdt.  Ofwel komt u gezamenlijk tot een overeenkomst, ofwel dient de rechtbank te beslissen. Indien uw ex-partner vervolgens de afspraken niet nakomt, is dit eenvoudig(er) af te dwingen dan wanneer u dit destijds mondeling hebt afgesproken. Wij helpen u een regeling uit te werken naargelang uw wensen en uiteraard in het belang van uw kind(eren). Indien er met uw ex-partner al een bindende regeling over de kinderen bestaat (alimentatie/verblijfsregeling) kan het best zijn dat u deze regeling na verloop van tijd wil gewijzigd zien. Misschien denkt uw ex-partner daar anders over… Ook dan kunnen wij u bijstaan. Iedere wijziging die u wenst door te voeren verloopt in dat geval via de rechtbank. Wij bekijken uiteraard vooraf of uw wensen juridisch haalbaar zijn.

 

 • De alimentatie voor uw kind(eren) dient jaarlijks (!) geïndexeerd te worden. Vergeet uw ex-partner daaraan niet te herinneren. U kan zelfs de indexatie tot 5 jaar terug in de tijd vorderen.
 • Mijn ex-partner betaalt geen alimentatie? Wat nu?
 • Wat indien mijn ex-partner de verblijfsregeling niet nakomt?
 • Wat als mijn kind begint te studeren? Wie betaalt de eraan verbonden kosten?
 • Heeft mijn kind inspraak in de verblijfsregeling?
 • Wat als mijn kind niet bij mijn ex-partner wil verblijven?

Erfenis & Nalatenschap

Jo Van Overberghe advocaten

Kapellestraat 2 bus 1
9800 Deinze
T: +32 9 380 16 72

[/db_pb_map_pin]

BEL ONS


+32 9 380 16 72

Kapellestraat 2 bus 1

 

9800 Deinze