Bouw en aanneming

Ik ben bouwheer

Wanneer u een gebouw laat optrekken bent u beter goed voorbereid. Denk maar aan een stedenbouwkundige vergunning of een goed contract. Maar ook wanneer de werken aanvatten of beëindigd zijn kunnen er tal van problemen ontstaan met uw (onder)aannemer, architect of bouwpromotor. 

 

Wanneer u geconfronteerd wordt met een gebrek of slechte uitvoering, is het van groot belang om onmiddellijk uw aannemer en/of architect schriftelijk in gebreke te stellen. Mondelinge afspraken zijn nooit voldoende. Uw tegenpartij zal doorgaans de problematiek op de lange baan schuiven. Bovendien kan u achteraf niet bewijzen dat u de gebreken tijdig heeft aangekaart.

 

Het is voor u als bouwheer niet steeds duidelijk welke partij u nu exact moet aanschrijven. Wij bekijken samen met u wie juridisch verantwoordelijk kan zijn en gaan onmiddellijk tot actie over. Het staat vast dat uw tegenpartij pas écht onder druk worden gezet wanneer zij wordt aangeschreven door een advocaat. Soms is het aangewezen om tijdig een technisch expert in de zaak te betrekken die samen met ons een stevig technisch dossier opbouwt. Wij streven er steeds naar om tot een minnelijke oplossing te komen. Zeker in bouwdossiers is de minnelijke weg vaak de snelste en goedkoopste weg.

Een plaatsbezoek met alle partijen kan dan bijzonder nuttig zijn. Wanneer het onmogelijk is om partijen rond de tafel te krijgen of wanneer er dringende ingrepen noodzakelijk zijn, dringt een procedure voor de rechtbank zich op. Veelal zal de rechtbank een gerechtelijk expert aanstellen die de technisch verantwoordelijke partij(en) zal aanduiden in zijn verslag. De rechtbank zal in vele gevallen de expert volgen. Wij trachten vervolgens veroordeling te bekomen van de aansprakelijke partij op basis van dit verslag.

 

  • Mijn aannemer is (bijna) failliet. Wat nu?!
  • Wat is het verschil tussen een voorlopige en een definitieve oplevering?
  • Ik heb een sleutel-op-de-deur-woning gekocht maar er zijn tal van gebreken. Wie moet ik aanspreken?
  • Wie betaalt de expertise?
  • Hoe lang is mijn architect aansprakelijk voor eventuele gebreken?

Ik ben aannemer

Als aannemer wordt u soms geconfronteerd met klachten over de door u uitgevoerde werken vanwege uw opdrachtgever(s), de bouwheer, architecten, verzekeringsmaatschappij of overheid. Niet zelden houdt men daarbij een aanzienlijke som in op uw facturen. Ook wanneer u beroep doet op onderaannemers of leveranciers kunnen er tal van problemen optreden.

Het is daarbij van belang om deze klachten altijd tijdig én schriftelijk te beantwoorden, ook als u meent dat u geen enkele fout treft.

Wanneer u toch mogelijks (deels) verantwoordelijk bent is het belangrijk om nooit zomaar uw fout te erkennen. Zo kan de oorzaak van het probleem bij uw leverancier, onderaannemer of architect liggen. Het is dan van belang dat uw rechten gevrijwaard blijven door de verantwoordelijke partijen hierop te wijzen en desgevallend in het geschil te betrekken. Ons kantoor kan hier reeds het verschil maken.

Soms is het aangewezen om tijdig een technisch expert in de zaak te betrekken die samen met ons een stevig technisch dossier opbouwt.

Wij streven er steeds naar om tot een minnelijke oplossing te komen. Zeker in bouwdossiers is de minnelijke weg vaak de snelste én goedkoopste weg. Een plaatsbezoek met alle partijen kan dan bijzonder nuttig zijn.

Wanneer het onmogelijk is om partijen rond de tafel te krijgen of wanneer er dringende ingrepen noodzakelijk zijn, dringt een procedure voor de rechtbank zich op.

Soms is het noodzakelijk om uw leverancier, architect of onderaannemer in het proces te betrekken. Ook zij kunnen immers (mede)aansprakelijk zijn.

Veelal zal de rechtbank een gerechtelijk expert aanstellen. Wij bekijken het verslag van de expert steeds vanuit een kritisch oogpunt en formuleren waar nodig opmerkingen.

Wij zorgen voor een optimale verdediging van uw belangen gedurende de volledige procedure en trachten een eventuele veroordeling te vermijden.

  • Mijn onderaannemer is (bijna) failliet. Wat nu?!
  • Wat met de expertisekosten?
  • Kan mijn tegenpartij zomaar mijn factuurbedragen inhouden als zij menen dat er sprake is van een gebrek?

 

Jo Van Overberghe advocaten

Kapellestraat 2 bus 1
9800 Deinze
T: +32 9 380 16 72

[/db_pb_map_pin]

BEL ONS


+32 9 380 16 72

Kapellestraat 2 bus 1

 

9800 Deinze